Máte otázky? Kontaktuje nás: info@ultimuv.com

Designed by Ultimuv, 2019

Lektori

Marius Kurkowski

 

Certifikovaný lektor na výučbu: Kurz Body Reading a Kurz Structure and Functions

Marius Kurkowski je fyzioterapeut a manuálny terapeut.

 

Študoval na prestížnom Soma institute, ktorý ukončil v roku 1999 v odbore klinický masér. Odvtedy pracoval na viacerých klinikách ako chiropraktik, osteopat a venoval sa aj akupunktúre. V roku 2012 úspešne ukončil štúdium Anatomy Trains Structural Integration vo Veľkej Británii.

 

V minulom desaťročí Marius pracoval s významnými odborníkmi ako Tom Myers, Robert Schleip, Andre Vleeming, Ed Maupin a Serge Grocovetsky na viacerých publikáciách, školeniach a prekladateľských projektoch. Pravidelne píše články so zameraním na prácu s telom pre fyzioterapeutické odborné časopisy. Je taktiež aj spoluzakladateľom Polish Structural Integration Association. Vášeň pre jednoduchosť a pre hľadanie logických súvislostí ho priviedli k vysvetľovaniu aspektov posturálnych vzorov a biomechaniky vlastným spôsobom. Marius je taktiež vlastníkom a manažérom S3Publishing, ktorý sa špecializuje na publikácie zamerané na prácu s telom.

 
Ari-Pekka Lindberg

 

Certifikovaný lektor na výučbu: Kurz Anatomy Trains in Training

Ako učiteľ, lektor, spisovateľ, fyzioterapeut a osobný tréner sa Ari-Pekka Lindberg špecializuje na komplexné a detailné pochopenie pohybu v kontexte ucelených myofasciálnych zreťazení.

Ari-Pekka v priebehu posledných 20 rokov preskúmal funkcie tela z rôznych pohľadov. V jeho dennej liečebnej a trénerskej praxi používa vysoko špecializovanú klinickú a funkčnú diferenciálnu diagnostiku. Zaraďuje ju do komplexnej myofasciálnej pohybovej a posturálnej analýzy. Tá slúži na rehabilitáciu a tréning jeho klientov a na zlepšenie ich zdravia a výkonu.

Je autorom troch publikácií. Zaoberá sa v nich oblasťou fitness a welness z rôznych uhlov, zdravím a pohodou pri práci a taktiež univerzálnymi funkčnými cvičeniami, ktoré najlepšie poslúžia našej neuro-myofasciálnej celistvosti a osobným cieľom. Ari-Pekka je zakladateľom a vedúcim učiteľom najväčšej organizácie vzdelávania osobných trénerov vo Fínsku – Trainer4you. Je známy tým, že jeho prednášky sú inšpirujúce a zábavné a prenáša v nich teoretické poznatky do praxe.