Máte otázky? Kontaktuje nás: info@ultimuv.com

Designed by Ultimuv, 2019

Kurzy

Anatomy Trains

Zúčastnite sa troch certifikovaných kurzov a rozšírte si svoje vedomosti o posturálnych a pohybových vzorcoch.

9. - 10. november 2019

KURZ ANATOMY TRAINS BODY READING

Jar 2020

KURZ ANATOMY TRAINS IN STRUCTURE AND FUNCTIONS

Jar 2020

KURZ ANATOMY TRAINS IN TRAINING

Body Reading je spôsob aspekčného zhodnotenia postavenia štruktúr tela (panva, kolenné či členkové kĺby) voči sebe navzájom a iným štruktúram s presným zápisom do protokolu. Hodnotí sa nielen postavenie, ale aj spôsob, v akom sú postavené voči osi a okolitým štruktúram.

Pretransformujte svoj pohľad na myofasciálnu anatómiu, rozšírte svoje schopnosti posudzovania posturálnych a pohybových vzorcov a vytvárajte trvácne faciálne zmeny svojimi rukami. V tomto novom kurze si rozšírite vedomosti o myofasciálnom tkanive a jeho úlohách v našom tele.

Cieľom kurzu je naznačiť systém myofasciálnych meridiánov známy ako Anatomy Trains a sprostredkovať aplikovanie pre pohyb v podmienkach myofasciálneho vnímania, uvoľnenia, efektivity, sily, rýchlosti a výdrže v 4 rozmernom pohybe.