Máte otázky? Kontaktuje nás: info@ultimuv.com

Designed by Ultimuv, 2019

Kurz je akreditovaný Slovenskou komorou fyzioterapeutov vo výške 21 kreditov.

3 - dňový kurz v angličtine s prekladateľom, termín čoskoro

Miesto konania: Ultimuv Košice, Južná trieda 3, Slovakia

Kurz Anatomy Trains

IN STRUCTURE AND FUNCTION

AKCIOVÁ CENA: 570€

Jar 2020 (Dátum uverejníme čoskoro)

Čo zahŕňa tento kurz:

 • Získate najnovšie informácie o myofasciálnom tkanive, svalstve a pohybe.

 • Zoznámite sa s 12 myofasciálnymi meridiánmi a ich významom pri ľudskom raste, vývoji, vnímaní a vedomí.

 • “Body Reading “ (čítanie tela, postoja a pohybu) vám ponúkne nový pohľad na vášho klienta.

 • Naučíte sa efektívne postupy pri práci s myofasciálnym tkanivom a pohybom.

 • Dokážete vytvoriť špecifický terapeutický plán pre daného klienta podľa štrukturálnych a funkčných vzorov.

Získajte certifikáciu

Náš nový formát odhaľuje dve cesty k profesionálnej certifikácií - nás tradičný intenzívny program , alebo cez sériu krátkych workshopov doplnených online štúdiom. Všetci musia začať s Anatomy Trains Structure and Function 3 dňovým kurzom - kde vás spoznáme a vy spoznáte nás. Nasleduje 6 anatomy workshopov vo vašom regióne, alebo prídete na náš 14 dňový intenzívny kurz - tieto kurzy pripravujeme opäť v Košiciach a o ich otvorení vás budeme včas informovať.

 

V druhej fáze, študenti aplikujú posudzovania a techniky z prvej časti do praxe a 3 sériového protokolu Štrukturálnej Integrácie (Structural Integration) v klinickej praxi na figurantoch v 10 dňovom programe.

 

Tretia fáza, 3 x 10 dní výučby v niekoľkých mesiacoch, kde sa študent učí a testuje v plnom 12 dielnom programe Štrukturálnej Integrácie.Absolventi tohto programu sú certifikovaný praktizovať ATSI a sú členmi Medzinárodnej Asociácie Štrukturálnych Integrátorov (International Association of Structural Integration IASI).

 

Počas celej cesty sa stretnete s osobným prístupom, akademickým a dotykovým posudzovaním a všetkými materiálmi a danosťami ktoré potrebujete k úspechu v praxi pre znovuvybudovanie rovnováhy a plynulého pohybu.

 

 Základné info o kurze

Prvý kurz, ktorý kombinuje teóriu Anatomy Trains so štrukturálnou a funkčnou anatómiou a analýzou. Kurz Anatomy Trains in Structure & Function vám ponúkne nové techniky na transformáciu štruktúr prostredníctvom riešenia problémov v hĺbkových tkanivách. Je vhodný pre manuálnych terapeutov.

Revolučný postup s praktickými výsledkami! Pretransformujte svoj pohľad na myofasciálnu anatómiu, rozšírte svoje schopnosti posudzovania posturálnych a pohybových vzorcov a vytvárajte trvácne faciálne zmeny svojimi rukami. V tomto novom kurze si rozšírite vedomosti o myofasciálnom tkanive a jeho úlohách v našom tele. Oceníte ako telo zapája modely a prvky Anatomy Trains na vytvorenie ľahkých a účinných pohybov - za predpokladu, že sú vzájomne v istej forme rovnováhy a harmónie. 

Obmedzenie alebo slabosť v jednej sekcii môže mať mnoho vedľajších účinkov a vplyv na ostatné časti tela. Tento kurz vám ukáže ako to funguje, ako treba sledovať línie napätia a čo je najdôležitejšie - ako postupovať pri riešení týchto problémov.

 
Váš lektor - Marius Kurkowski

Certifikovaný lektor na výučbu: Kurz Body Reading a Kurz Structure and Functions

Študoval na prestížnom Soma institute, ktorý ukončil v roku 1999 v odbore klinický masér. Odvtedy pracoval na viacerých klinikách ako chiropraktik, osteopat a venoval sa aj akupunktúre. V roku 2012 úspešne ukončil štúdium Anatomy Trains Structural Integration vo Veľkej Británii.

Harmonogram

Pozrite si program počas: 1. dňa, 2. dňa, 3. dňa

1. deň

Časový rozvrh: 7 hodín, 9:00 - 17:00

9:00 - 10:30 Teoretická hodina:

Fascia 101 – Tvar, tensegrita a fascia v pohybe : Pravidlá a pojmy Anatomy Trains

 

10:30 – 10:45 prestávka

 

10:45 – 11:45 Predná Povrchová Línia ( Superficial Front Line  - SFL)

 • Myofasciálna anatómia

 • Reakcia na šok

 • ‘Základné znalosti’ pre efektívny pohyb

 • Úloha fasciálneho tkaniva pri napomáhaní alebo ombedzovaní pohybu dlhého reťazca

 • Úvod Prednej Povrchovej línie ruky.

 

11:45 - 13:00 L(praktikum/praktická časť) Bodyreading a techniky

 • Slovník aspekčného hodnotenia

 • Relatívne priestorové vzťahy

 • Skupnový vedený Bodyreading (SFL – superficial front line/predá povrchová línia, SFAL – superficial front arm line/predná povrchová línia ruky) a vzťahy medzi nimi

 • Hodnotenie zadného ohybu ( záklonu) – so zapojením a bez zapojenia rúk (úloha dosiahnutia predpätia)

13:00 - 14:00 Obed

14:00 - 14:45 Bodyreading a technika Bodyreadingu

15:30 - 15:45 Prestávka

15:45 - 16:45 Praktikum Bodyreading a techniky:

 • skupinový vedený Bodyreading (SFL/SBL  = Predná povrchová línia a Zadná povrchová línia a vzťahy medzi nimi.

 • Bodyreading "stonožka"

 • Plantárna fascia a uvoľnenie pätovej kosti

16:45 - 17:00 Prednáška Uzavretie (otázky a odpovede)

 
2. deň

Časový rozvrh: 7 hodín, 9:00 - 17:00

9:00 - 10:30 Lateral Line ( LL – bočná línia):

 • Myofasciálna anatómia

 • Stabilizovanie stoja a pohybu

 

10:30 - 10:45  Prestávka

 

10:45 - 12:30 (praktikum) Bodyreading a techniky

 • Skupinový vedený bodyreading (LL – laterálna línia)

 • Manuálne techniky

 

12:30 - 1:00 Spirálna Línia ( SL – spiral Line):

 • myofasciálna anatómia

 • zdieľaná anatómia v líniách

 • čo sú anatomické línie

13:00 - 14:00 Obed

14:00 - 15:30 Bodyreading a techniky:

 • Skupinový vedený bodyreading(SL – spiral Line/ spirálna línia) – terminológia, rotácie

 • Techniky : brušné X, m. Rhomboideus, m. serratus, m. splenius

 • Oblúková podpora panvy – vzťah pronácie a supinácie

15:30 - 15:45 Prestávka

15:45 - 16:45 prednáška DASIE model dotyku a a cvičenia.

16:45 - 17:00 Uzavretie, otázky a dpovede

 
3. deň

Časový rozvrh: 7 hodín, 9:00 - 17:00

9:00 - 10:30 Línie ruky (SFAL & DFAL):

 • Myofasciálna anatómia

 • Evolúcia predných končatín (forelimbs)

 • Spojenia línií rúk a predchádzajúcich línií

 • Lopatkové X ( tvar svalov do písmena X)

 

10:30 - 10:45  Prestávka

 

10:45 - 11:20 Funkčné línie:

 • Lektorom vedený Bodyreading v skupine

 • Technika na masérskom stole: ITB, hrudný kôš

 

11:20 - 1:00 Bodyreading a techniky:

 • Skupinový vedený bodyreading (AL – arm lines / línie rúk)

 • Úseky/natiahnutia (stretches)  pre dve FAL ( frontal arm lines / predné línie rúk) – spojenie horných a dolných končatín

 • Techniky na FAL a FFL (predná línia rúk, predná línia nôh) prsný sval a predné adduktory

 • Vnímanie tkaniva pohmatom- prázdne, kožné, elastické, kostené

 • Lokálnosť a vyžarovanie

13:00 - 14:00 Obed

14:00 - 15:00 Prednáška DEEP Front Line ( DFL – hlboká predná línia):

 • Myofasciálna anatómia

 • Myofascial anatomy

 • Embryológia

 • Evolúcia jadra

 • Podpora jadra – nafúknuté, vyfúknuté ( inflated/deflated)

15:00 - 16:00 Bodyreading a techniky:

 • Prístup k jadru – práca s m.psoas – jeho laterálne vlákna, m.illiacus a jeho fascia

 • Vzťah k primárnemej a sekundárnej krivke

 • Preopakovanie terminológie v BodyReadingu

 • Dýchanie – hlboká predná línia ako objem (volume)

 • Tests – Pronačné a supinačné testy

16:00 - 17:00 Prehľad a uzavretie, otázky a odpovede, Odovzdávanie certifikátov a hodnotenie