Máte otázky? Kontaktuje nás: info@ultimuv.com

Designed by Ultimuv, 2019

Kurz Anatomy Trains
BODY READING

Kurz je akreditovaný Slovenskou komorou fyzioterapeutov vo výške 14,5 kreditu.

2 - dňový kurz v angličtine s prekladateľom, 9. - 10. november 2019

Miesto konania: Ultimuv Košice, Južná trieda 3, Košice

CENA: 490€

Čo sa dozviete na tomto kurze:

  • Ako môžu meridiány držať posturálny vzor a byť ovplyvnené skeletovým usporiadaním,

  • Ako fungujú tensegrity,

  • Ako koncentrické a excentrické zaťaženie a sily formujú naše telo,

  • Aké sú základné funkčné hodnotenia na zistenie toho, čo sa pohybuje, čo nie a čo sa pohybuje až príliš,

  • Ako môže mať lokálne obmedzenie globálny dopad,

  • Ako dokumentovať vaše zistenia.

 

1. deň: Body Reading 101  |  9. november 2019

 

Počas prvého dňa sa budeme venovať skúmaniu anatómie a tomu, ako jednotlivé segmenty v tele na seba nadväzujú. Pomôžeme vám zlepšiť vizuálny odhad a hmatové schopnosti pre určenie kostrových vzorcov a ich nadväzovanie. Naučíte sa jazyk, ktorý vám pomôže čítať reč tela (predklon, záklon, posunutie, rotácia) - pre presný popis geometrie tela spôsobom, ktorému váš klient rozumie. Ukážeme vám, ako posúdiť bežné posturálne vzorce vo všetkých rovinách pohybu. Vedomosti ktoré sa dnes naučíte, môžete okamžite aplikovať zajtra. Tento kurz je základom pre všetkých praktizujúcich lekárov, terapeutov pracujúcich s pohybom a telom. Pomôže vám posunúť vašu prax na vyššiu úroveň.

2. deň: Body Reading102  |  10. november 2019

 

Teraz ste schopný vidieť a popísať vzťahy jednotlivých segmentov v tele a poznáte vzájomný vzťah medzi Anatomy Trains a kostrou. Každé svalové zreťazeine v tele môže na skeletárny aparát pôsobiť pozitívne alebo negatívne na základe samotnej biomechaniky samotných tkanív. Naučte sa ako môže byť problém vzdialený od miesta bolesti.

Základné info o kurze

 
Váš lektor - Marius Kurkowski

Certifikovaný lektor na výučbu: Kurz Body Reading a Kurz Structure and Functions

Študoval na prestížnom Soma institute, ktorý ukončil v roku 1999 v odbore klinický masér. Odvtedy pracoval na viacerých klinikách ako chiropraktik, osteopat a venoval sa aj akupunktúre. V roku 2012 úspešne ukončil štúdium Anatomy Trains Structural Integration vo Veľkej Británii.

Harmonogram

Pozrite si program počas: 1. dňa, 2. dňa kurzu

1. deň - Body Reading 101

9. november 2019 | Časový rozvrh: 7.5 hodín, 9:00 - 17:30

9:00 - 9:15 Úvod, predstavenie obsahu kurzu

9:15 - 10:15 Definovanie vzťahovej anatómie a ako sa líši od tradičného líniového usporiadania, história a pojmy náklon, posun, ohyb a rotácia.

 

10:15 - 10:30 Prestávka

 

10:30 -10:45 Palpácia kostných štruktúr sami sebe a navzájom

 

10:45 - 11:30 Vedený BodyReading:

Pohyby chodidla, nohy a panvy vo frontálnej línii. Prvý dojem a 3 pozitívne veci. Lekcia, skupinová práca a práca vo dvojici.

 

11:30 - 12:30 Pohyby v sagitálnej rovine chodidla, nohy, panvy, chrbtice a hlavy. Identifikácia, čo je krátke a čo dlhé. Práca v skupinách a pároch.

 

12:30 - 13:30 Obed

 

13:30 - 13:45 Frontálna línia torso a panva.

 

13:45 - 14:45 NOHY - vzory X, O, A, II línie. Mid a forefoot náklony. Niekoľko účastníkov bude čítaných. Päta nohy v pomere s prednou časťou nohy. Demo a prax. Značky na nájdenie orientačných bodov.

 

14:45 - 15:15 Vzťahy transverzálnej línie. Rotácie nôh, panvy, torza. Dýchanie od krku.

 

15:15 - 15:30 Prestávka

 

15:30 - 15:45 Hlava a krk

 

15:45 - 16:15 Čítanie rotácie, náklonu a pozície lopatiek. Skupinová práca

 

16:15 - 16:45 BodyReading jedného človeka ako celok z predu a z boku so zápisom do tabuľky.

 

16:45 - 17:15 Skúšanie cvičení na postúru alebo ukážka pohybu v posturálnom vzorci

Ľubovoľná aktivita: Stante sa ľudskou tensegritou.

17:15 - 17:30 Otázky, odovzdanie certifikátov

 
2. deň - Body Reading 102

10. november 2019 | Časový rozvrh: 7 hodín, 9:00 - 17:00

09:00 - 09:10 Otázky zo 101, prehľad denného rozvrhu

 

09:10 - 09:25 Prehľad Bodyreadingu: TBSR, čítanie tabuľky, študenti stoja a predpokladajú pozície

 

09:25 - 09:55 Sagital Sagital Back Line / Sagital Front line, Frontal - The Lateral Line, SPL, The Deep Front Line, Transversálna SPL, The Deep Front Line

 

09:55 - 10:05 Tensegrita, koncentrické a excentrické zaťaženie versus pozícia

 

10:05 - 10:30 The Superficial Front Line a Body Reading

 

10:30 - 10:45 Prestávka

 

10:45 - 11:30 The Superficial Back Line BR, päta nohy, náklony, posuny,

 

11:30 - 12:00 Predná a zadná časť tela, dosah vzťahov a tabuľka, dlhé a krátke

 

12:00 - 12:15 Učenie tvaru

12:15 - 13:00 The Lateral Line prednáška a Body Reading

 

13:00 - 14:00 Obed

 

14:00 - 14:20 - X. O. A húsenica. Ľudia môžu byť vo viac ako jednej kateórii.

 

14:20 - 14:50 Horné a dolné lopatkové X, brušné X, rotácia v nohách a skupinové čítanie chodidiel a jeho značenie. Alebo malý BodyReading a rozdelenie do skupín po 3.

 

14:50 - 15:05 Prestávka

 

15:05 - 15:35 Vzťahy The Deep Front Line,The Lateral Line, bránica, predné postúry hlavy

 

15:35 - 15:55 Ramenné línie

 

15:55 - 16:55 Strategické sedenie zamerané na ramená a celotelové čítanie tela.

Práca v malých skupinkách po 3.

 

16:35 - 16:45  Kurz Dynamic BodyReading teaser pre kurz č. 201 a čo následuje

 

16:55 - 17:00 Otázky, odovzdanie certifikátov