Máte otázky? Kontaktuje nás: info@ultimuv.com

Designed by Ultimuv, 2019

Kurzy

Anatomy Trains

Prvýkrát na Slovensku!

Anatomy Trains prináša nový pohľad na ľudské telo, tkanivá a ich funkčnosť. Odhaľuje spôsob a princípy, podľa ktorých naše tkanivá pracujú pri pohybe a udržiavaní rovnováhy. Kĺzanie krycích tkanív, tuhosť šlachového retinakula, samotná funkcia fascie a vlastnosti krycích tkanív. Unikátne certifikované kurzy odkrývajú možnosti ako zmeniť postavenie štruktúr manuálne, ovplyvňovaním mäkkých tkanív. Vytvárajte dlho pretrvávajúce zmeny v nastavení postúry, ktoré sú viditeľné a majú priaznivý vplyv na zdravotný stav, resp. správnu biomechaniku pohybu.

Anatomy Trains nazerá na ľudské telo ako na funkčný celok, skladajúci sa z jednotlivých častí, ktoré sú vzájomne prepojené. Vedie k novým praktickým postupom na zvýšenie stability, koordinácie a rieši dlhotrvajúce kompenzačné mechanizmy držania tela a pohybu. Táto metóda je vhodná pre fyzioterapeutov, manuálnych terapeutov, osobných trénerov, masérov a atlétov. 

9. - 10. november 2019

KURZ ANATOMY TRAINS BODY READING

Body Reading je spôsob aspekčného zhodnotenia postavenia štruktúr tela (panva, kolenné či členkové kĺby) voči sebe navzájom a iným štruktúram s presným zápisom do protokolu. Hodnotí sa nielen postavenie, ale aj spôsob, v akom sú postavené voči osi a okolitým štruktúram.

Jar 2020

KURZ ANATOMY TRAINS IN STRUCTURE AND FUNCTIONS

Pretransformujte svoj pohľad na myofasciálnu anatómiu, rozšírte svoje schopnosti posudzovania posturálnych a pohybových vzorcov a vytvárajte trvácne faciálne zmeny svojimi rukami. V tomto novom kurze si rozšírite vedomosti o myofasciálnom tkanive a jeho úlohách v našom tele.

Jar 2020

KURZ ANATOMY TRAINS

IN TRAINING

Cieľom kurzu je naznačiť systém myofasciálnych meridiánov známy ako Anatomy Trains a sprostredkovať aplikovanie pre pohyb v podmienkach myofasciálneho vnímania, uvoľnenia, efektivity, sily, rýchlosti a výdrže v 4 rozmernom pohybe.

 

Zabezpečené pomôcky

O Anatomy Trains

Metóda Anatomy Trains vysvetľuje fasciálne a myofasciálne prepojenia v ľudskom tele z anatomického pohľadu. Vďaka nim dokážeme pozorovať vzor, tvar a zmenu v štruktúrach tela -  bez ohľadu na to, akú manuálnu alebo pohybovú metódu používame.

Koncept Anatomy Trains vytvoril v 90-tych rokoch Tom Myers. Program priniesol nový pohľad na prepojenia ľudského tela a bol zahrnutý v osnovách viacerých uznávaných zdravotníckych odborníkov. Je vhodný pre každého, koho zaujíma vytvorenie dlhotrvajúcich zmien v štruktúre tela a pohybu vďaka chápaniu biomechanických pomerov.

Vnímanie tela podľa Anatomy Trains si vyžaduje globálne pochopenie „neuro – myo – fasciálnej siete“, ktorá je všadeprítomná a spája celé telo. Jej ovplyvnením dokážeme vytvoriť zmeny v mechanických vzťahoch - či už v rámci regenerácie zranenia alebo za účelom zlepšenia športového výkonu. Celkovým cieľom je zvýšiť váš KQ (kinetický kvocient), teda fyzickú inteligenciu.

Lektori

Marius Kurkowski

Certifikovaný lektor na výučbu: Kurz Body Reading a Kurz Structure and Functions

Študoval na prestížnom Soma institute, ktorý ukončil v roku 1999 v odbore klinický masér. Odvtedy pracoval na viacerých klinikách ako chiropraktik, osteopat a venoval sa aj akupunktúre. V roku 2012 úspešne ukončil štúdium Anatomy Trains Structural Integration vo Veľkej Británii.

Ari-Pekka Lindberg

Certifikovaný lektor na výučbu: Training Certified Teacher

Ako učiteľ, lektor, spisovateľ, fyzioterapeut a osobný tréner sa Ari-Pekka Lindberg špecializuje na komplexné a detailné pochopenie pohybu v kontexte ucelených myofasciálnych zreťazení. Je zakladateľom a vedúcim učiteľom najväčšej organizácie vzdelávania osobných trénerov vo Fínsku – Trainer4you.

Miesto konania:

Ultimuv

Južná trieda 3

040 01 Košice

Spojte sa s nami:

info@ultimuv.com

Nazabudnite na naše kurzy!

9. - 10. nevember 2019, KURZ ANATOMY TRAINS BODY READING

Jar 2020, KURZ ANATOMY TRAINS IN STRUCTURE AND FUNCTION

Jar 2020, KURZ ANATOMY TRAINS IN TRAINING COURSE

 

Rezervujte sa na kurz!

Vybrali ste si jeden z našich ponúkaných kurzov? Rezervujte si miesto!

Miesto konania: Ultimuv Košice, Južná trieda 3, Košice, Slovensko

Alebo máte otázky? Neváhajte nás kontaktovať.